Referat från Årsmötet

Lena Gamziukas

På Cairn i Syds årsmöte söndagen den 28 januari hade 24 medlemmar mött upp. Vi samlades precis som i fjol på Segemöllegatan 95 i Malmö. Avdelningen bjöd som vanligt på kaffe och bredda smörgåsar.

Till dagens mötesordförande valdes Ulla Dahlen som sin vana trogen lotsade medlemmarna genom dagordningen smidigt och rutinerat. Ulla erhöll en vacker blomsterbukett som tack för sitt arbete.

Undertecknad blev omvald som ordförande och tackar för förtroendet medlemmarna visar. Vi i styrelsen kommer naturligtvis med gemensamma krafter fortsätta jobba med våra medlemmars och våra hundars bästa för ögonen.

Cairn i Syds nyvalda utställnings-kommitte bestående av Helen Forsberg, Ingrid Claezon och Ylva Fritzdorf är tre mycket kompetenta damer som i fram-tiden kommer att sköta det mesta och svåraste arbetet med våra kommande utställningar.

Tommy Nilsson, ledamot i styrelsen, avböjde omval och avtackades med en chokladask. Till efterträdare valdes Christer Celander, Dalby in i styrelsen. Vi hälsar honom hjärtligt välkommen.

Vår förträfflige Webb-master Bengt Månsson, som gör ett fenomenalt arbete med vår hemsida, var tyvärr inte närvarande på mötet men får sin belöning för detta vid senare tillfälle. 

Valberedningen med Mariann Åkesson som sammankallande har som vanligt ett svårt arbete med att hitta nya styrelsemedlemmar. Det tycks tyvärr vara svårt att finna någon med intresse för föreningsarbete. På sikt kan det få konsekvenser för avdelningen.

Efter mötet fick vi så lyssna på Lena Gamziukas, som berättade om Sveriges enda certifierade, alarmerande diabetes-hund, cairnterriern Cajsa. Vi är väldigt tacksamma för att Lena ville komma till Malmö och berätta om Cajsas utbild-ning och se prov på en del av vad denna fantastiska hund förmår utföra. Jag tror mig kunna svara för samtliga närvarande på mötet, de blev mäkta imponerade. Lena avtackades med en vacker bukett blommor och Cajsa med en välförtjänt godisbit.

Vårens aktiviteter betr. tider och platser kommer att redovisas på vår förnäma hemsida www.cairnisyd.se efter vårt första styrelsemöte i februari.

Lars Holmberg.