Bli medlem

Vem kan bli medlem i Cairnterrierklubben ?
Frågan är enkel att besvara: alla som på något sätt har intresse för Cairnterrier.

Hur blir man medlem i Cairnterrierklubben ?

Enklast är det att sätta in medlemsavgiften (F.n  är den 250:-) på postgiro 832400-6, SKK. Ange tydligt att det avser medlemskap i Cairnterrierklubben samt ditt namn och din adress inkl. telefonnummer. Det är Svenska Kennelklubben som administrerar Cairnterrierklubbens medlemsregister.

Du kan även ringa till SKK:s kansli på tel.: 08-795 30 50 eller e-post: medlem@skk.se och anmäl att du vill bli medlem i Cairnterrierklubben.

Medlemskapet är ”rullande”, d.v.s. gäller 1 år från inbetalningsdagen.

Du får ett medlemskort och kan via klubbtidningen Cairnbladet, som utkommer med 4 nummer per år, eller genom klubbens/lokalavdelningarnas hemsidor, inhämta information om de aktiviteter du kan deltaga i eller vem du kan vända dig till i ditt område för närmare information. 

Det är många uppfödare som skänker rasboken ”VÄRLDENS BÄSTA KOMPIS till sina valpköpare. Då ingår ett års medlemskap i klubben.

Välkommen som medlem !