Uppfödare

Uppfödarförteckning

Aktiva Cairnterrieruppfödare som innehar medlemskap i CTK (har registrerat minst en kull de senaste fem åren).

Ylwa Fritzdorf och Anna-Karin Hardebrink

Carina och Håkan Persson

Birgitta Wellenius-Lindstrand

Agneta Larsson och Erika Larsson

Rune och Mariann Åkesson

Christina Österlind