Valberedningen

En valberedning är en förtroendevald nomineringskommitté som ansvarar för att sammanställa förslag på kandidater till såväl alla styrelseposter samt revisor och revisorssuppleanter.

I styrelsen har ordförande ett års mandatperiod och övriga ledamöter har två år. Vid varje årsmöte väljs därför kandidater till fyra poster i styrelsen – ordförande och tre av sex övriga ledamöter, vars mandatperioder går ut. Valberedningens arbete går ut på att få fram kandidater till alla posterna. Till varje årsmöte avger valberedningen sitt förslag på kandidater som årsmötet röstar om och godkänner/icke godkänner.

Tillika förslag till styrelsen så avger valberedningen förslag på revisor och revisorssuppleanter. Revisorn har en mandatperiod på ett år och revisorssuppleanterna har en mandatperiod över två år. Vid varje årsmöte väljs på så vis revisorn och en av två revisorssuppleanter.

Alla medlemmar har rätt att ge förslag på kandidater till både styrelsen och som revisor och revisorssuppleanter. Man kan lättast ge förslag genom att ta kontakt med valberedningen och uppge vem man föreslår (man kan även föreslå sig själv). Den man föreslår måste:

  • Vara medlem i Cairn i syd
  • Vara tillfrågad
  • Ha tackat ja till möjligheten

För att komma i kontakt med valberedningen kan man ringa, sms:a eller maila till följande:

Mariann Åkesson

(Sammankallande)

Tel: 073-050 90 96

Mail: ringtorps@gmail.com

Stina Ljunggren

Tel: 070-677 21 06

Mail: stina.ljunggren@hotmail.com