Styrelsen

Ordförande:

Leif Kastberg

Mobil: 070-522 89 63

Mail: leif.kastberg@telia.com

Vice Ordförande:

Lars Holmberg

Mobil: 070-562 33 11.

Mail: lilavi77@hotmail.com

Sekreterare:

Marie Andersson

Mobil: 073-346 50 50

Mail: maries-adress@hotmail.com

Skattmästare:

Urban Arnesson

Mobil: 070-588 56 29

Mail: urbans-adress@hotmail.com

Ledamot:

Jenny Fredriksson

Mobil: 070-151 64 41

Mail: toadstold@hotmail.com

Ledamot:

Ingrid Tholander

Mobil: 073-673 78 67

Mail: itholander@gmail.com

Ledamot:

Vakant

Revisor:

Lars Lindkvist

Revisorssuppleant:

Ingrid Jörgensson, Ulla Dahlen

Valberedning:

Mariann Åkesson (Sammankallande)

Telefon: 073-050 90 96

Mail: ringtorps@gmail.com

Stina Ljunggren

Telefon: 070-677 21 06

Mail: stina.ljunggren@hotmail.com

Webmaster:

Albin Andersson

Mobil: 070-944 76 86

Mail: webmaster@cairnisyd.se