Om klubben

Cairnterrierklubbens

Södra Lokalavdelning

Cairnterrierklubben har lokalavdelningar i olika delar av Sverige. Södra Lokalavdelningens område är Skåne, där är vi c:a 170 medlemmar. Vi anordnar träffar och andra verksamheter som är roliga och till nytta för våra cairn och deras ägare. På våra sammankomster vill vi ha trevligt och samtidigt bidra till ökade hundkunskaper i allmänhet och om cairn i synnerhet. Ju mer man kan och vet desto större utbyte och roligare liv får man tillsammans med sin lilla kompis.