Att vara MOLLE MORRIS husse och matte

var en ynnest av stora mått, och att försöka tolka hans upplevelser som hund och syn på egendomligheter i människovärlden var en stor uppgift. Han fick många vänner och gladde oss och många andra under 14 år.

Nu är den tiden förbi och saknaden och tomheten är stor efter vår

MOLLE MORRIS

Arne och Ann-Marie Dyberg