Avelsträff i Ängelholm

Hej!
Här kommer information om vår Avelsträff/möte och det vore trevligt om även Cairn i Syd vill
lägga ut det på sin hemsida, så att vi når alla med information om När-Var-Hur.
Det kommer även att vara en annons i
CairnBladet nr:1, men där finns inget program
men hänvisning till vår hemsida finns där.

Nu ser vi fram i mot ett helt ”gäng” av glada uppfödare + avelhundsägare.

Vid frågor så går det bra att nå oss i Avelskommittén via mail eller telefon,
som finns under fliken kontakter på CTK’s hemsida

Hjärtligt välkomna önskar Avelskommittén.

Jan-Inge Johansson, Monica Johansson, Ewa Söderwall,
Janina Pfalzer, Inger Hansson