Bästa veteran: Ringtorps Maggie Magdalena - 14 år!