Ordförande

Lars Holmberg

Gamla vägen 2

282 67 Vittsjö

0705 62 33 11

Lilavi77@hotmail.com

Vice ordförande

Rune Åkesson

Malmvägen 12

262 52 Ängelholm

0708932649 

cruneakesson@gmail.com

 

Skattmästare

Cecilia Lindborg

Segemöllegatan 24

212 27 Malmö

0734 20 25 95

cecilialindborg@hotmail.com

Sekreterare

Helen Forsberg

Plommonvägen 12

231 38 Trelleborg

0702 67 18 33

tbg.helen@gmail.com

 

Ledamot

Leif Kastberg

Gardistvägen 4

291 37 Kristianstad

0705 22 89 63

leif.kastberg@telia.com

Ledamot

Christer Celander

Mjölvägen 58

247 55 Dalby

0721 908438

ljc@comhem.se

Ledamot

Marie Andersson

Maglegatan 20

281 33 Hässleholm

0733-465050

maries-adress@hotmail.com

 

 

Webbmaster

Bengt Månsson

bemans@live.se

 

Revisor

Lars Lindkvist

Jan-Erik Almqvist

 

Revisorsuppleant

Agneta Ekman

Ulla Dahlén.

Valberedning

Mariann Åkesson

Birgitta Wellenius- Lindstrand

Håkan Persson