Från Irene Nilsson har vi fått följande

5 Kullehus cairn under årens lopp = 5 Aktivitetsdiplom fråm CTK. Kira gjorde BPH i höstas och beskrivarens kommentar var: En stabil och härlig liten hund, av 3.000 beskrivna hundar
alla raser är hon bland de 20 bästa.